JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING 

 
Algemene informatie

Het wel of niet bestrijden van insecten is heel vaak een kwestie van ´kennis van hun leefwijze´. In Nederland kennen we ongeveer 30.000 soorten insecten, waarvan er slechts 150 soorten schadelijk zijn voor mensen en/of materialen. Vaak blijkt dat door verandering van de leefomstandigheden van het insect,  het de omgeving niet meer aantrekkelijk vindt en 'spontaan' verdwijnt. 

Overlast van sommige insecten kan door de leek goed aangepakt worden.
In de aanpak van de hinder zal door leken heel goed gekeken moeten worden naar:
hygiëne - leefomstandigheden - het gebruik van andere middelen dan bestrijdingsmiddelen. 

Te denken valt aan kleefstroken voor vliegen, vliegenmeppers en vliegenlampen. Invriezen van aangetaste voorraden, optimaliseren van het gebruik van een goede stofzuiger en een perfecte keukenhygiëne.

Als dat allemaal in orde is en een goed resultaat toch achterwege blijft, zal een bestrijdingsmiddel met een goed advies u op de goede weg moeten helpen.

Per insect verstrekken wij (beperkte) informatie over de bestrijding (voor leek en professional).

Ongeveer 60 van de belangrijkste insecten gaan we in deze website beschrijven. Een aantal soorten zullen wij van een afbeelding voorzien.

Voor de niet beschreven insecten waarvan U overlast ervaart kunt U of

  • een brochure aanvragen via e-mail als U de naam van het insect kent
  • gebruik maken van de mogelijkheid om enkele gave insecten aan ons op te zenden voor determinatie. (niet plat geslagen
    (voor gratis determinatie - zie determinatieformulier elders)

Bij de omschrijvingen zullen we de kenmerken zoals 6 poten, kop - borststuk - achterlijf weglaten, omdat dit standaard kenmerken zijn voor alle insecten. 

Voor Uw gemak hebben we de insecten verdeeld in:

Hoewel mijten, teken en spinnen géén insecten zijn, zullen we aan deze geleedpotigen ook enige aandacht aan besteden. 

Voor het vaststellen van het juiste insect en goed bestrijdingsadvies kunnen particulieren gebruik maken van onze

gratis determinatie service.

Hiertoe een aantal gave exemplaren, goed verpakt, franco opzenden naar ons adres. 

Zie determinatie formulier