JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING


 
Vogelmijt (rode vogelmijt)

Door veel leken ten onrechte ´vogelluis´ of ´rode bloedluis´ genoemd. Vogelmijten leven uitsluitend van vogelbloed. Ze kunnen de mens echter ernstige hinder bezorgen bij het zoeken naar nieuwe 'gastheren'. Hoewel zij niet bij mensen blijven, kan een beet jeuk veroorzaken. Bloed van mensen en zoogdieren is niet geschikt als voedsel voor deze mijten.

Uiterlijk
Lengte 0.8 - 1.0 mm lang en kleurloos tot rood van kleur. Ontwikkelingstijd van ei tot volwassen mijt is 7 - 10 dagen. Iedere dag legt een vrouwtje vogelmijt 4 - 8 eitjes, ± 350 stuks in haar leven van 2 - 3 maanden. Dit kan onder gunstige omstandigheden leiden tot ernstige overlast.

Leefwijze
Bij buiten vogels
Als de buiten vogels in het voorjaar hun nesten verlaten, gaan de mijten op zoek naar andere gastheren. Op zoek naar geschikt voedsel komen zij via dakbeschot, spouwmuur, vensters e.d. naar binnen op zolders en slaapkamers, en kunnen bij de mensen ernstige hinder (jeuk) veroorzaken. De vogelmijten kunnen in een verlaten vogelnest 'overwinteren' en weer actief worden, als in het voorjaar de zon op het dak schijnt en de nesten verwarmt. Vogelmijten zijn lichtschuw en houden zich overdag schuil in allerlei naden en kieren. Met het invallen van de duisternis komen zij tevoorschijn en gaan bij de vogels een bloedmaaltijd halen. Zij leven dus niet op de vogels; de vogels dienen alleen als voedselbron. Voor jonge vogels soms dodelijk.

Bij binnen vogels
De vogelmijten leven altijd in grote aantallen in vogelverblijfplaatsen, zoals - vogelnesten - vogelkooien - pluimveestallen - duivenhokken - volières enz.! Ze houden zich overdag schuil in allerlei verborgen ruimten, zoals naden, kieren, spleten en achter de isolatieplaten. ´s Nachts komen zij tevoorschijn om bij de vogels een bloedmaaltijd te halen. Bij ernstige overlast is dit voor broedende poppen erg irritant, en zij zullen (te) vaak het nest verlaten. Jonge vogels kunnen door bloedverlies sterven.

Oorzaak
De bron van deze mijten moet altijd worden gezocht in vogelverblijfplaatsen. Voor particuliere huizen zullen dat meestal zijn :
a - Vogelnesten (duiven-mussen-spreeuwen) onder de dakpannen en/of in dakgoten,
b - Volières c.q. vogelkooien in huis,
c - Duiven- en kippenhokken.
De besmetting vindt vaak plaats door contacten met buiten vogels, of door aanschaf van besmette volière vogels.

Oplossing / Verdelging
Buiten vogels
Zodra de jonge vogels het nest verlaten hebben, kunnen we de oude en verlaten nesten verwijderden. Soms is het een goede zaak vogelwering onder de onderste rij dakpannen toe te passen.

Volière´s - duiven- en kippenhokken.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is hier sterk af te raden, er zijn al voldoende efficiënte alternatieven. ´Home Shield´ is er één van.
Het product werkt in op de huid van het insect, en absorbeert de buitenste beschermende waslaag waardoor de insecten binnen 24 uur uitdrogen. Zeer geschikt voor broedkooien en nestkastjes.
Het product bestaat uit een fossiele plankton en heeft een fysieke werking. Daardoor is resistentie uitgesloten. Kan schadevrij preventief gebruikt worden. Absoluut onschadelijk voor vogels, mensen en huisdieren (Non-Tox). Droog - onbeperkt houdbaar.

Professionele bestrijding geeft het beste resultaat.