JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING


 
Processierupsen (vlinders)

Eikenprocessierups
Omschrijving
Rups : op de rug blauwachtig-zwart, opzij witachtig met 2 oranje of grijze ´wratjes´ op ieder segment van het lichaam. Lange (brand)haren.

De eikenprocessierups komt alleen voor op eikenbomen en struiken.

Maatregelen
Gezien de overlast voor mens en dier is het belangrijk dat de rups in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Dan is de bestrijding het makkelijkst en meest effectief. De bestrijding van eikenprocessierups kan plaatsvinden door middel van spuiten, opzuigen en branden. Op locaties waar veel rupsen worden verwacht wordt preventief gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Het overgrote deel van de rupsen wordt uit de boom gezogen en op locaties waar de zuigmachine niet bij kan, worden de rupsen met een brander verwijderd.
Iedere eigenaar (van de eikenbomen) is zelf verantwoordelijk voor het nemen van afdoende maatregelen.

Bastaardsatijnvlinder
In Nederland en Belgi´ komt de vlinder met name langs de kust voor. De rupsen komen voor in eik, beuk, iep, braam, duindoorn en meidoorn.
De vlinder neemt geen voedsel meer tot zich.
De haren van de rupsen irriteren sterk en kunnen dus beter niet worden aangeraakt. De vliegtijd loopt van juni tot en met augustus.
De rups is in het begin zeer klein (1mm dik en 5 mm lang) en van kleur pikzwart en lastig te zien.

Waarschuwing
Aanraken en/of inademen van de brandharen van beide rupsen kan huid- en luchtweginfectie veroorzaken.

Stippelmot
Wordt ook wel Spinselmot genoemd.
In Nederland komen acht soorten stippelmotten voor. Ze leven in diverse biotopen, o.a. langs bosranden, in heggen en in tuinen en parken.
Ze bezoeken o.m.meidoorn - sleedoorn - kardinaalsmuts - lijsterbes - vogelkers - sierkers - kers - appel en peer. Alle planten worden van hun groene bladeren ontdaan door de vraatzucht van deze rupsen.
De witte spinsels die een volledige struik of boom kunnen bedekken zijn van de spinselmot en hoeven niet bestreden te worden, omdat ze geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Stippelmot is niet gevaarlijk