JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING


 
Springstaarten

De Springstaarten is een groep van ruim 400 soorten zeer kleine insecten. Ze hebben hun naam te danken aan het feit, dat vrijwel alle soorten beschikken over een gevorkt apparaat aan het achterlijf, waarmee ze in staat zijn grote sprongen te maken.

Springstaarten leven vooral op plaatsen waar een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst. Ze voeden zich met verterend plantaardig materiaal, mos, algen en schimmels.

Springstaarten zijn onschadelijk voor mens en dier.

Wanneer in gebouwen overlast wordt ondervonden van springstaarten zal men de ontwikkelingsplaats dienen op te sporen. Hierbij denken we aan de strooisellaag van de tuin, platte daken en dakgoten, in huis als de atmosfeer bijvoorbeeld erg vochtig is, kan men ze o.a. in de sierpotten aantreffen.

De beste oplossing bestaat uit het weren van deze insecten. Eventuele alg-, schimmel- of mosgroei zal men tegen moeten gaan. Platte daken en dakgoten dient men schoon te houden.