JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING


 
Vogelmijt

Vogelmijten leven uitsluitend van vogelbloed. Ze kunnen de mens echter ernstige hinder bezorgen bij het zoeken naar nieuwe ´gastheren´. Hoewel zij niet bij mensen blijven, kan de beet jeuk veroorzaken. Bloed van mensen en zoogdieren is in het algemeen ongeschikt als voedsel voor deze mijten

Vogelmijten leven in grote aantallen in vogelverblijfplaatsen, zoals vogelnesten - vogelkooien - pluimveestallen - duivenhokken - volières enz.
Als de vogelnesten in het voorjaar verlaten worden, gaan de mijten op zoek naar andere gastheren. Op zoek naar geschikt voedsel komen zij via dakbeschot, spouwmuur, vensters e.d. naar binnen op zolders en slaapkamers en kunnen bij de mensen hinder (jeuk) veroorzaken.

De vogelmijten kunnen in een verlaten vogelnest ´overwinteren´ en weer actief worden, als in het voorjaar de zon op het dak schijnt en de nesten verwarmt. Vogelmijten zijn lichtschuw en houden zich overdag schuil in allerlei naden en kieren. Met het invallen van de duisternis komen zij tevoorschijn en vallen de vogels aan.

Zij leven dus niet op de vogels; de vogels dienen alleen als voedselbron.

Oplossing / Verdelging
Buiten vogels
Zodra de jonge vogels het nest verlaten hebben, kunnen we de oude en verlaten nesten verwijderden. Soms is het een goede zaak vogelwering onder de onderste rij dakpannen toe te passen.

Volière´s - duiven- en kippenhokken.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is hier sterk af te raden, er zijn al voldoende efficiënte alternatieven. ´Home Shield´ is er één van.
Het product werkt in op de huid van het insect, en absorbeert de buitenste beschermende waslaag waardoor de insecten binnen 24 uur uitdrogen. Zeer geschikt voor broedkooien en nestkastjes.
Het product bestaat uit een fossiele plankton en heeft een fysieke werking. Daardoor is resistentie uitgesloten. Kan schadevrij preventief gebruikt worden. Absoluut onschadelijk voor vogels, mensen en huisdieren (Non-Tox). Droog - onbeperkt houdbaar.

Professionele bestrijding geeft het beste resultaat.