JAN VAN DER WERF - INSECTENBESTRIJDING

 

 
Houtbescherming - zwammen -

 
Schimmels (zwammen)
Hout kan, zoals alle natuurproducten, door verschillende organismen aangetast worden. Een houtaantasting door schimmels (zwammen) in gebouwen, en dan in het bijzonder de constructiedelen, kan zelfs als gevaarlijk beschouwd worden. De schade kan ertoe leiden dat vervanging en/of een bestrijding noodzakelijk is om het voortbestaan van het gebouw te waarborgen.
Een goede bestrijding is er op gericht de aantasting tot staan te brengen en hernieuwde aantasting te voorkomen. Om dit te bereiken gaan we in eerste instantie door gerichte bouwkundige maatregelen. Deze hebben altijd tot doel het binnendringen van vocht in het hout te verminderen en, als dit toch gebeurt, dit door goede ventilatie zo snel mogelijk te laten verdwijnen.
Zwakke of sterk verzwakte onderdelen dienen (goed) vervangen te worden, om geen nieuwe bron van aantasting te vormen. Foto is een voorbeeld van een slechte reparatie.
Een bestrijding met speciaal voor dit doel geschikte chemische preparaten. Dit kan al zinvol zijn bij een tamelijk geringe aantasting en daarmee een ernstiger aantasting voorkomen.

Een bestrijding is alleen dan zinvol indien ook de omstandigheden worden gewijzigd.

Houtaantastende schimmels
De meest voorkomende schimmels zijn bruinrotschimmels.
(kelderzwam, huiszwam, pori´nzwam, plaatjeshoutzwam)
Een aantasting door deze bruinrotschimmels is in een vergevorderd stadium goed herkenbaar aan een bruine verkleuring van het hout. In het houtoppervlak is een kubusachtig patroon van breuken en scheuren zichtbaar.
Bij ernstige aantasting is het hout tussen de vingers fijn te wrijven.

Kelderzwam
De kelderzwam is een veel voorkomende schimmel, die zowel rondhout, als gezaagd hout aantast. De schimmel zit dikwijls in hout dat door lekkage of inwateren nat is geworden, met name in de delen en balken van begane-grondvloeren. Dit gebeurt vooral als het vloerhout te nat is verwerkt of als het vocht kan opnemen uit de grond of de muren (bij onvoldoende ventilatie).
De kelderzwam veroorzaakt bruine rot, waarbij zich op het houtoppervlak donkerbruine tot zwarte strengen gebundelde schimmeldraden vormen, die vaak waaiervormig zijn vertakt.

De kelderzwam tast de celwanden van het hout volledig aan, waarbij voornamelijk de cellulose wordt afgebroken; de lignine blijft vrijwel onaangetast. Hierdoor gaat de sterkte van het hout snel achteruit. De zwam ontwikkelt zich alleen dan in hout, wanneer dit te vochtig is. De optimale temperatuur voor de kelderzwam is ongeveer 21° C, vanaf 35° C treedt nog geringe groei op. Onder 0° C stopt de groei, maar de zwam is langdurig bestand tegen temperaturen tot -30° C.

Huiszwam
De huiszwam, is een van de gevaarlijkste houtaantastende schimmels die in gebouwen kunnen voorkomen. In veruit de meeste gevallen begint de aantasting dicht bij de grond in vloerdelen en balken van slecht geventileerde ruimten. De huiszwam kan zowel naald- als loofhout snel en volledig vernietigen. Behalve massief hout kunnen ook spaanplaat, vezelplaat, triplex, papier en textiel worden aangetast.

De huiszwam vormt een wit, wat-achtige schimmeldraden, dat plaatselijk citroengeel wordt en later door veroudering grijs, olijfgroen of violet gaat verkleuren. Uit deze schimmeldraden vormen zich potlooddikke schimmelstrengen, die zorgen voor het transport van vocht. Als de schimmel zich eenmaal in hout heeft gevestigd, kan hij ook droog hout aantasten. Via de draden, die zich zeer ver kunnen uitbreiden, voert hij zelf het benodigde vocht aan, waardoor het houtvochtgehalte met 10 tot 40% kan stijgen. Deze draden dringen zelfs dwars door metselwerk en isolatiemateriaal heen. Hoewel de zwam alleen in vochtig hout groeit, heeft zij een grote weerstand tegen droogte, waardoor zij erg lang in (droog) hout kan blijven leven.
 

Ventilatie
Om de ventilatie onder de vloer te verbeteren, is het gebruik van roosters aan te bevelen.
De meest bekende zijn de gevel- en (sier)straat roosters.

Renovatieroosters (koekoek)
Plaatsing : Gevel-, Tuin- en (sier)bestrating

Type 174-A
Type 174-A is geschikt om dieper de grond in te gaan en om makkelijker en flexibeler ventilatie onder de vloer en kelder te brengen. De bovenzijde blijft gelijk aan het maaiveld. Bij een groot hoogteverschil kunnen meerdere bakken gestapeld worden. Bij erge vochtopvang (regen) is dieper uitgraven aan te bevelen en grof grind onderin te plaatsen.
Plaatsing van buis voor luchtdoorlating is mogelijk (wenselijk). (max 70 mm.)
Luchtdoorlaat met kunststof rooster 60 cm²
Luchtdoorlaat met RVS rooster 48 cm² grof grind onderin

Type 173
Type 173 heeft alle goede eigenschappen van type 174-A, maar is eenvoudiger (achteraf) aan te brengen. Ideaal voor ondervloer-ventilatie in kruipruimten onder woningen en gebouwen.
Luchtdoorlaat met kunststof rooster 17,5 cm²

Om de luchtdoorlating goed tot zijn recht te laten komen, is het gebruik van een stuk plastic pijp noodzakelijk. Anders gaat een deel van de ventilatie verloren aan de spouwmuur ventilatie.

Afdekfolie type 500
Een erg stevige, soepele, zwarte afdekfolie om optrekkend vocht vanuit de grond tegen te gaan.
Het vocht blijft onder de folie en zal niet kunnen verdampen. Een drogere lucht is het gevolg.
Het hout onder de vloer zal minder vocht uit de lucht opnemen. Hierdoor zal er minder bruinrot ontstaan.

Folie en diverse roosters kunnen wij uit voorraad leveren. (ook particulieren)
Indien gewenst kunnen wij de montage van de ventilatieroosters voor U verzorgen.